Alledaagse realiteit: Een dag in de kliniek 

"Door Etienne Hounkonnou, vertaald uit het Frans"

Er zijn dagen waarop ik ook de hele nacht in de kliniek doorbreng, bijvoorbeeld wanneer een vrouw moet bevallen en ze zich rond 8 uur die avond in de kliniek heeft gemeld. Ik blijf dan tot de baby geboren is. Maar ik kom ook voor spoedgevallen, zoals na een ongeluk; ze kunnen me altijd bellen.

Gewoonlijk begin ik mijn werk ‘s ochtends tussen half 8 en 8 uur. Als eerste check ik of de kliniek schoon is en of alles netjes is opgeruimd. Ik overleg dan snel met de verpleegkundige die ‘s nachts dienst heeft gehad. Zij brengt me op de hoogte van de patiënten die ‘s nachts zijn binnengekomen tijdens mijn afwezigheid.

Nu volgt een overleg met de laborant en hij toont me de resultaten van de biomedische analyses van patiënten die op dat moment opgenomen zijn. Op basis hiervan kan ik dan bekijken welke zorg er nog voor hen nodig is en of die moet worden aangepast.

Ondertussen houdt de vroedvrouw zich bezig met de zwangere vrouwen die zijn gekomen voor hun prenatale consult. Bij gecompliceerde gevallen betrekt ze mij er bij, bijvoorbeeld wanneer de vrouw verhoogde bloeddruk, diabetes of een longontsteking heeft. We bepalen dan samen de beste strategie en of de vrouw eventueel naar een specialist moet worden doorverwezen.

Hierna begin ik met de algemene consulten voor patiënten met allerlei verschillende klachten: infectieziekten, huidaandoeningen, hart- en vaatziekten, longziekten, gynaecologische problemen, en verwondingen als gevolg van ongelukken op de weg. Ik zie patiënten van alle leeftijden, van baby's tot bejaarden. In het kader van ons project gericht op de preventie van de overdracht van HIV/aids van moeder op kind, probeer ik ook tijdens consulten zwangere vrouwen te overtuigen zich bij ons te laten testen op HIV/aids.

Tegelijk bekijk ik welke patiënten meteen in de kliniek behandeld kunnen worden en de verpleegkundige regelt dit verder. Als er bloedonderzoeken nodig zijn, dan neemt de laborant bloed af en voert de bepalingen direct uit in het kleine laboratorium.

Bij sommige patiënten die op consult komen, heeft hun ziekte of hun klacht ook een sociale oorzaak of juist gevolg. Denk hierbij aan lusteloosheid, ondervoeding of een aangeboren ziekte. In zo'n geval vraag ik Flora, de wijkverpleegkundige, en Sébastien, coördinator van Lanminsin, om assistentie en zij zoeken dan naar een gespecialiseerde oplossing voor de patiënt.

Van tijd tot tijd maak ik een ronde door de kliniek om te zien hoe de verpleegkundigen de patiënten verzorgen en controleer ik de patiënten die zijn opgenomen. Soms ga ik op huisbezoek bij patiënten die zich niet kunnen verplaatsen of bedlegerig zijn.

Tussen de bedrijven door ontvangen we soms een vrouw waarbij de bevalling niet goed verloopt. Na een snel onderzoek om de risico's in te schatten, licht ik snel de familie en/of de echtgenoot in om hen te bewegen de vrouw naar het ziekenhuis van Cotonou te brengen. Meestal brengen de chauffeur van onze ambulance en de vroedvrouw samen de patiënt naar het ‘Hôpital de la Mère et de l'Enfant', afgekort ‘Homel', dat ongeveer 25 km verderop in Cotonou ligt. Dit ritje kost 5000 francs CFA, ofwel ongeveer 7 euro.

Soms zijn er speciale dagen. Op een vaccinatiedag controleer ik of er voldoende vaccins zijn en of het personeel aanwezig is, om er zeker van te zijn dat de dag goed zal verlopen. Flora leidt de vaccinatierondes. Er zijn ook dagen die ik inplan voor kleine chirurgische ingrepen, zoals besnijdenis bij jongetjes.

Tussen 2 en 4 uur ‘s middags neem ik een pauze voor de lunch en een kleine siësta. Om half 5 ga ik dan weer verder in de kliniek en blijf daar tot ongeveer middernacht of, als er een bevalling is, tot de baby er is. Stichting Alodo
Laagte Kadijk 21-F
1018 BB Amsterdam
telefoon: 020-6810304
e-mail: info.alodo@gmail.com

 

 

 

webdesign door Oker Digital Publishing