Resultaten

Sinds de oprichting van de kliniek is er een hoop verbeterd. Dr. Hounkonnou begon alleen met twee verpleegkundigen, maar dankzij de financiering van Impulsis en particuliere bijdragen zijn er in 2005 en 2006 een aantal belangrijke doelen bereikt:

Laboratorium
Een van de grootste successen voor het laboratorium was de aanschaf van een multifunctionele fotospectrometer. Hiermee kunnen allerlei basale bloedbepalingen worden gedaan, zoals onder andere die van glucose, calcium en cholesterol. Intussen zijn er ruim 1000 analyses aangevraagd en uitgevoerd, ook voor de 34 andere gezondheidsposten uit de wijde omgeving, waardoor het laboratorium nu financieel zelfstandig is en niet meer hoeft te worden ondersteund.

Ambulance
In 2005 heeft Lanminsin met projectsubsidie een ambulance aangekocht en onderhouden. De ambulance redde elk jaar zo’n 120 levens, meestal van vrouwen in barensnood. Desalniettemin is de ambulance voor Lanminsin altijd een punt van zorg gebleven. De inkomsten zijn te laag om het onderhoud van de auto en de salarissen van de chauffeurs te kunnen dekken. Nu er in 2012 een ambulance door een kliniek in de omgeving is aangeschaft, heeft Association Lanminsin besloten de werkzaamheden van de oude stil te leggen. Patiënten van de kliniek van Etienne maken nu gebruik van de nieuwe ambulance, zodat Association Lanminsin zijn focus op andere projectonderdelen kan leggen.

Gezondheidszorg voor Moeder en Kind
Het consultatiebureau is het domein van wijkverpleegkundige Flora Hounkpè. Alodo heeft destijds het laatste deel van haar opleiding bekostigd. In Womey onderzocht en vaccineerde zij jaarlijks zo’n 2000 zwangere vrouwen en 2500 jonge kinderen en gaf ze voedingsadviezen en kooklessen aan de moeders.

Flora geeft voorlichting

HIV/Aids programma
Het HIV/Aids programma is van start gegaan in 2007 en heeft tot 2011 succesvol gedraaid. Met deze activiteit heeft Lanminsin haar regionale functie ten volle ontplooid. Niet alleen zijn in de afgelopen jaren ongeveer 4000 zwangere vrouwen getest en zonodig begeleid tijdens de zwangerschap, waarmee vele besmettingen van baby’s zijn voorkomen. Het is minstens zo belangrijk dat meer dan 65 zorgverleners een opleiding hebben gevolgd om deze tests en begeleiding te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft een voorlichter in een paar jaar tijd enkele tienduizenden mensen tijdens bijeenkomsten (kerken, markten, scholen, vrouwenspaarclubs) kunnen bereiken.

Professionalisering van het management van Association Lanminsing
Lanminsin draait vrijwel zonder overhead. Sébastien Hounyo, coördinator, is de centrale spil. Hij coördineert de projecten en schrijft subsidie-aanvragen en projectverslagen. Ook zorgt hij samen met Etienne voor de meerjarenplannen. Een aparte boekhouder zorgt voor het financiële beheer. Alodo ontvangt elk jaar verslagen en begrotingen, waarmee wij onze eigen subsidieverstrekkers van adequate informatie kunnen voorzien. De boekhouding van Lanminsin komt met vlag en wimpel door de jaarlijkse accountantscontrole. Verder hebben Etienne en Sébastien allebei met externe financiering opleidingen gevolgd. Sébastien heeft aan de universiteit in Cotonou een avondopleiding Projectmanagement en Lokale Ontwikkeling gedaan. Etienne heeft zich via de WHO gedurende een vol jaar gespecialiseerd in volksgezondheid, door het volgen van de opleiding Santé Publique aan het internationaal vermaarde Institut Régional de la Santé Publique de Ouidah. Op deze manier heeft Lanminsin zich volledig gekwalificeerd om direct subsidies aan te vragen bij de Beninese overheid en diverse ontwikkelingsorganisaties die in Benin actief zijn. Stichting Alodo
Laagte Kadijk 21-F
1018 BB Amsterdam
telefoon: 020-6810304
e-mail: info.alodo@gmail.com

 

 

 

webdesign door Oker Digital Publishing