Word donateur

U kunt op verschillende manieren onze activiteiten steunen:

  • Als donateur van Stichting Alodo (vanaf 30 euro per jaar) U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten door middel van onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.
  • Met eenmalige bijdragen; deze zijn, in welke vorm dan ook, altijd zeer welkom!
  • Door zelf met een goed idee voor een inzamelingsactie voor geld of medische hulpgoederen te komen. Wij horen het graag en kunnen er bij helpen.

We willen U er nog op wijzen dat giften aan de Stichting ALODO aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt geld overmaken naar:

rekeningnummer NL14 INGB 0009 5598 94
t.n.v. Stichting Alodo
te Dronten

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Stichting Alodo
Laagte Kadijk 21-F
1018 BB Amsterdam
telefoon: 020-6810304
e-mail: info.alodo@gmail.com

 

 

 

webdesign door Oker Digital Publishing