Gezondheidszorg in Benin

De alledaagse realiteit van de gezondheidszorg in Benin is nauwelijks voorstelbaar voor Nederlanders. Benin is een arm land in West-Afrika, dat ongeveer vier keer zo groot is als Nederland. Het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking is 1.070 dollar (in Nederland is dat 26.900 dollar) en bijna 40 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

De armoede uit zich onder meer in een hoge kindersterfte, een lage gemiddelde levensverwachting van 53 jaar, ondervoeding, onveilig drinkwater, slechte hygiënische omstandigheden, een laag opleidingsniveau (60 % van de bevolking is analfabeet) en een gebrek aan medische zorg, met name op het platteland en in de buitenwijken van grote steden.
Ongeveer 75 % van de bevolking in Benin heeft geen toegang tot een arts of verpleegkundige. (Bron: World Factbook 2003 van de Verenigde Naties)

Ziektes die veel voorkomen zijn malaria - vooral in het regenseizoen wanneer de malariamug de kop opsteekt -, dysenterie, diarree en cholera. Met goede, elementaire medische zorg zijn deze infectieziektes goed te behandelen. Verder komen vaak longziektes voor, waarbij als belangrijkste tuberculose en natuurlijk AIDS.
In Benin is naar schatting 4% van de bevolking seropositief, al ontbreken precieze cijfers en zijn de regionale verschillen groot. De belangrijkste oorzaak van HIV-besmetting bij kinderen is die door de overdracht van moeder op kind, vooral voor of tijdens de bevalling. Actief testen en goede voorlichting is daarom van levensbelang voor moeder én kind.  Door het verstrekken van medicijnen kan de overdracht van HIV-besmetting rondom de bevalling sterk worden verkleind en overlijden er minder HIV-besmette moeders en kinderen.

  Stichting Alodo
Laagte Kadijk 21-F
1018 BB Amsterdam
telefoon: 020-6810304
e-mail: info.alodo@gmail.com

 

 

 

webdesign door Oker Digital Publishing